ΕΡΕΥΝΑ

Μέσα από τον συνδυασμό παραδοσιακών εργαλείων έρευνας αλλά και τη δημιουργία καινούργιων με την πλήρη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, προσφέρουμε άμεσες και αξιόπιστες απαντήσεις με έναν και μόνο στόχο: να καλύπτουμε με μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα τις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες σας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

 • Internet
 • Τηλεφωνικές έρευνες
 • Face to Face
 • Desk Research
 • Ποσοτικές έρευνες
 • Focus Groups
 • In depth interviews
 • Mystery Shopping
 • Κοινωνικές
 • Πολιτικές
 • Στρατηγικής
 • Εμπορικές

MONITORING

Με οδηγό τη βαθιά μας πίστη στα οφέλη που έχει η ενδελεχής ανάλυση και η ολοκληρωμένη ενημέρωση στη διαχείριση της εικόνας και της φήμης σας, στην about people παρέχουμε υπηρεσίες καταγραφής, αξιολόγησης και ανάλυσης όλων των online δημοσιεύσεων που σας αφορούν, σε πραγματικό χρόνο.

Χρησιμοποιώντας τα πιο σύγχρονα εργαλεία μπορούμε να καταγράψουμε όλα όσα σας αφορούν στο ελληνικό ίντερνετ, τόσο στα social media όσο και σε ιστοσελίδες, forums και blogs. Κυρίως όμως προσφέρουμε ποιοτική ανάλυση των δημοσιευμάτων σε βάθος. Έχοντας τη δυνατοτήτα να εξετάσουμε τις αναφορές μια προς μια και να καταγράψουμε τις αντιδράσεις με βάση δημογραφικά στοιχεία, οι πελάτες μας μπορούν να αποκτήσουν μια πλήρη εικόνα της digital εικόνας τους.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συνδυάζοντας τη γνώση με την μεθοδικότητα, στην about people προσφέρουμε ολοκληρωμένα προγράμματα στρατηγικής επικοινωνίας φτιαγμένα αποκλειστικά για να «απαντούν» στις δικές σας ανάγκες – ενώ μέσα από ένα ευρύ δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών συνεισφέρουμε σημαντικά και στην υλοποίησή τους.

 • Στρατηγική επικοινωνίας
 • Διαμόρφωση και διαχείριση δημόσιας εικόνας
 • Σχεδιασμός και εκτέλεση επικοινωνιακών εκστρατειών
 • Consulting, παρακολούθηση εφαρμογής στρατηγικής
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα επικοινωνίας, στρατηγικής και δημοσίων σχέσεων
 • Εφαρμοσμένη χρήση Ίντερνετ και νέων μέσων
 • Σεμινάρια για τεχνικές δημόσιας ομιλίας, εμφανίσεις σε ΜΜΕ, κ.α.
 • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Banner