πίσω στο blog
21.11.2023
Έρευνα για το ΕΤΕΡΟΝ: Ακτινογραφία των ψηφοφόρων της Ακροδεξιάς

Tο Eteron – Ινστιτούτο για την Έρευνα και την Κοινωνική Αλλαγή ανέθεσε στην aboutpeople τη διενέργεια μιας μεγάλης έρευνας με επικέντρωση στους/στις ψηφοφόρους των κομμάτων δεξιότερα της ΝΔ και συγκεκριμένα σε τρία μεγάλα ερωτήματα:

 1. Ποιες είναι οι βασικές ιδεολογικές τοποθετήσεις των ψηφοφόρων της Ελληνικής Λύσης, των Σπαρτιατών και της Νίκης;
 2. Οι ψηφοφόροι των τριών αυτών κομμάτων συγκροτούν κάποιου είδους ιδεολογική και πολιτική κοινότητα;
 3. Ποια είναι η σχέση των ψηφοφόρων αυτών των κομμάτων με αυτούς της Νέας Δημοκρατίας;

Η πανελλαδική έρευνα “Ακτινογραφία της Ακροδεξιάς” διενεργήθηκε με δείγμα 3.058 ανδρών και γυναικών από τις 17 έως τις 20 Οκτωβρίου 2023.

Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι διαθέσιμα σε μορφή pdf.

1) Συναισθήματα:

Στην ερώτηση πόσο χαρούμενος/η αισθάνεστε αυτές τις μέρες, οι απαντήσεις έχουν ως εξής:

 • Σε όλο το δείγμα δηλώνει πολύ και αρκετά χαρούμενο το 45,9%.
 • Στους ψηφοφόρους της ΝΔ το 50,1%
 • Στους ψηφοφόρους των Σπαρτιατών το 39%
 • Στους ψηφοφόρους της Ελληνικής Λύσης το 48,5%
 • Στους ψηφοφόρους της Νίκης το 59,1%

Δεν παρατηρούμε εδώ πολύ σημαντικές διαφορές στις απαντήσεις μεταξύ των ψηφοφόρων των 4 κομμάτων -όπως άλλωστε και μεταξύ των ψηφοφόρων των υπολοίπων κομμάτων. Είναι αξιοσημείωτο όμως ότι στους ψηφοφόρους της Νίκης καταγράφεται το μεγαλύτερο ποσοστό θετικών συναισθημάτων.

Στην ερώτηση πόσο εμπιστεύεστε τους συνανθρώπους σας, οι απαντήσεις έχουν ως εξής:

 • Από το σύνολο του δείγματος «πολύ και αρκετά» απάντησε το 44,2%
 • ΝΔ 47,5%
 • Σπαρτιάτες 23,4%
 • Ελληνική Λύση 29,8%
 • Νίκη 40,3%

Στην ερώτηση αυτή καταγράφεται μια πολύ σημαντική διαφορά μεταξύ των ψηφοφόρων των Σπαρτιατών και της Ελληνικής Λύσης με αυτούς της Νέας Δημοκρατίας κατά κύριο λόγο και δευτερευόντως της Νίκης. Η διαφορά αυτή παρουσιάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν λάβουμε υπόψη μας ότι τα ποσοστά εμπιστοσύνης στους ψηφοφόρους της ΝΔ είναι σχεδόν ίσα με εκείνα των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και του ΚΚΕ.

2) Η δημοκρατία

Στην ερώτηση πόσο δυσαρεστημένος/η ή ευχαριστημένος/η είστε από τον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία στην Ελλάδα, οι απαντήσεις έχουν ως εξής:

 • Στο σύνολο του δείγματος αρκετά ή πολύ δυσαρεστημένο δηλώνει το 70,8%.
 • ΝΔ 38,7%.
 • Σπαρτιάτες 95,1%
 • Ελληνική Λύση 96,9%
 • Νίκη 92,2%

Στους ψηφοφόρους των τριών κομμάτων καταγράφονται συντριπτικά ποσοστά δυσαρέσκειας για τη λειτουργία της δημοκρατίας. Αντιθέτως, μεταξύ των ψηφοφόρων της ΝΔ καταγράφεται το μεγαλύτερο ποσοστό ικανοποίησης από τη λειτουργία της δημοκρατίας (60,8%) συγκριτικά με τους ψηφοφόρους όλων των άλλων κομμάτων.

Στην ερώτηση αν ορισμένες φορές η δικτατορία είναι προτιμότερη από τη δημοκρατία, οι απαντήσεις έχουν ως εξής:

 • Στο σύνολο του δείγματος συμφωνεί το 15,7%
 • ΝΔ 15%
 • Σπαρτιάτες 65,9%
 • Ελληνική Λύση 45,6%
 • Νίκη 47,4%

Γενικά, έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι γενικευμένη δυσαρέσκεια για τη λειτουργία της δημοκρατίας δεν μεταφράζεται σε αμφισβήτηση της ίδιας της δημοκρατίας. Στους ψηφοφόρους των τριών κομμάτων καταγράφονται τα μεγαλύτερα ποσοστά συμπάθειας σε δικτατορικές λύσεις. Όμως οι θετικές απαντήσεις στους Σπαρτιάτες είναι κατά 20 μονάδες περισσότερες από αυτές των ψηφοφόρων της Ελληνικής Λύσης και της Νίκης. Πολύ λιγότερες είναι οι θετικές γνώμες στους/στις ψηφοφόρους της ΝΔ. Ωστόσο, οι θετικές απαντήσεις τους ψηφοφόρους της ΝΔ είναι περισσότερες από αυτές των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ (5,7%) και του ΚΚΕ (4,9%) και του ΠΑΣΟΚ (9,1%).

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Πηγή: www.eteron.org, “Ακτινογραφία της Ακροδεξιάς – Γενική αναφορά”, 20.11.2023

BLOG
Banner