πίσω στο blog
10.04.2023
Έρευνα | Η Ακτινογραφία των Ψηφοφόρων: Ιδεολογίες, Αξίες, Τοποθετήσεις

Πώς τοποθετούνται οι πολίτες απέναντι σε μειζονα ιδεολογικά και αξιακά ζητήματα που ξεπερνούν τον ορίζοντα της άμεσης συγκυρίας; Ποια ιδεολογικά ρεύματα έχουν τη μεγαλύτερη απήχηση στην ελληνική κοινωνία; Με ποιες μεγάλες ιδεολογικές παρατάξεις και σε ποιο βαθμό ταυτίζονται οι ψηφοφόροι; Τι πιστεύουμε για τη δημοκρατία, τους θεσμούς, το Μνημόνιο, τις ιδιωτικοποιήσεις; Πώς τοποθετούμαστε αναλόγως της κομματικής προτίμησής μας;

Αυτές είναι οι ερωτήσεις που επιχειρεί να απαντήσει η μεγάλης κλίμακας έρευνα του Eteron – Ινστιτούτο για την Έρευνα και την Κοινωνική Αλλαγή “Η Ακτινογραφία των Ψηφοφόρων: Ιδεολογίες, Αξίες, Τοποθετήσεις”. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την aboutpeople με διαδικτυακές και τηλεφωνικές συνεντεύξεις σε πανελλαδικό δείγμα 4.182 ατόμων άνω των 17 ετών, το διάστημα από τις 17 έως τις 27 Μαρτίου 2023.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Διαβάστε επίσης:

Ανάλυση Έρευνας: Η Ακτινογραφία των Ψηφοφόρων

Βασικά Συμπεράσματα Έρευνας: Η Ακτινογραφία των Ψηφοφόρων

Πηγή: eteron.org, “Έρευνα | Η Ακτινογραφία των Ψηφοφόρων: Ιδεολογίες, Αξίες, Τοποθετήσεις”, 06.04.2023

BLOG
Banner