1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1         H About People (εφεξής «η Εταιρεία , «εμείς» ή «εμάς»), η οποία εδρεύει στο Mαρούσι, οδός Μεσογείων 73Α,  δεσμεύεται ότι θα προστατεύει και θα σέβεται το απόρρητό σας.

 

1.2          Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου (από κοινού με τους Όρους Χρήσης μας, και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που αναφέρεται σε αυτή) καθορίζει τη βάση επί της οποίας θα υποβάλλουμε σε επεξεργασία τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε ή τις οποίες συλλέγουμε από εσάς κατά την πλοήγησή και χρήση της ιστοσελίδας http://aboutpeople.gr  (εφεξής η «Ιστοσελίδα»), η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει. Παρακαλείστε να μελετήσετε προσεκτικά τα κείμενα αυτά για να κατανοήσετε την προσέγγιση και τις πρακτικές μας ως προς τα προσωπικά σας δεδομένα και τον τρόπο με τον οποίο θα τα χειριζόμαστε.

1.3          Παρέχοντας τις προσωπικές σας πληροφορίες σε εμάς, δηλώνετε αφενός ότι αποδέχεσθε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και ότι συγκατατίθεσθε στη συλλογή και επεξεργασία και κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

1.4          Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως περιγράφεται στην Παρούσα Πολιτική, βασίζεται στην συγκατάθεση που μας παρέχετε κάνοντας χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας μας.

 

 1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

2.1          Για τις ανάγκες της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται η εταιρεία About People με καταστατική έδρα στο Δήμο Αμαρουσίου, Μεσογείων 73Α

 

 1.  ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Συλλέγουμε προσωπικές σας πληροφορίες που οι ίδιοι μας παρέχετε και με τη συγκατάθεσή σας με οποιονδήποτε τρόπο. Ένας εξ αυτών είναι και η συμπλήρωση των προσωπικών σας πληροφοριών στις σχετικές φόρμες που σας παρέχονται στην Ιστοσελίδα.

 

 1. ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

4.1          Η About People διενεργεί έρευνες αγοράς και δημοσκοπήσεων. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της τηρεί τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων,  το στατιστικό απόρρητο καθώς και εν γένει τη νομοθεσία περί δημοσκοπήσεων.

Για την διαδικτυακή συμμετοχή στις έρευνες της About People δεν απαιτείται η χρήση στοιχείων ταυτοποίησης των υποκειμένων, όπως το ονοματεπώνυμο, ούτε είναι απαραίτητη η χρήση email. Τα αποτελέσματα της έρευνας εξάγονται αυτοματοποιημένα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία καταχωρούνται οι απαντήσεις του συμμετέχοντος, σε συγκεντρωτική μορφή (στατιστικών δεδομένων), που δεν περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων.

Στην περίπτωση που επιθυμείτε την συμμετοχή στις κληρώσεις με σκοπό την λήψη επάθλου/δώρα είναι αναγκαία η καταχώριση του email σας.

 

Παράλληλα, με την συγκατάθεσή σας, μπορεί να διατηρείται το email σας στην λίστα επικοινωνίας (mailing list) μας, προς τον σκοπό α) ενημέρωσής σας για μελλοντικές έρευνες, β) την συμμετοχή σας σε μελλοντικές κληρώσεις που διενεργεί η  About People με σκοπό την λήψη επάθλου/δώρου, καθώς και γ) την παροχή των υπηρεσιών της εταιρίας μας,

 

 

 1. ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

5.1          Δεν θα διαθέσουμε σε τρίτους τις προσωπικές σας πληροφορίες, χωρίς την ρητή συγκατάθεσή σας. Κατ’ εξαίρεση, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας μόνον με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου (βλ. αμέσως κατωτέρω).

5.2          Ενδέχεται να αποφασίσουμε, για στρατηγικούς ή άλλους επιχειρηματικούς σκοπούς, την πώληση ή μεταβίβαση της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας εν όλω ή εν μέρει. Στο πλαίσιο της εν λόγω πώλησης ή μεταβίβασης, ενδέχεται να διαβιβάσουμε πληροφορίες που έχουμε συλλέξει και αποθηκεύσει, περιλαμβανομένων των πληροφοριών πελατών, σε κάθε εμπλεκόμενο μέρος στην πώληση ή τη μεταβίβαση.

5.3          Ενίοτε, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε πληροφορίες που δεν σας ταυτοποιούν με άμεσο τρόπο. Επί παραδείγματι, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε ανώνυμα, συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία είτε για τις διεξαγόμενες έρευνες και δημοσκοπήσεις, είτε για την από μέρους σας χρήση της Ιστοσελίδας .

5.4          Κατ’ εξαίρεση η Εταιρεία μας δύναται να γνωστοποιεί τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους, μόνο εφόσον υφίσταται εκ του νόμου σχετική υποχρέωση προς αυτό, ή υποχρεωθεί δυνάμει απόφασης/ παραγγελίας δικαστικής ή άλλης αρμόδιας αρχής.

 

 1. ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

6.1          Η Εταιρεία θα λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε από τους Χρήστες θα παραμένουν και θα αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή/ηλεκτρονική πλατφόρμα, που πληροί  τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ. Για την πολιτική προστασίας δεδομένων του φορέα παροχής της ηλεκτρονικής πλατφόρμας βλέπε ΕΔΩ.

 

 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

7.1          Δεσμευόμαστε ότι θα λαμβάνουμε κάθε ενδεδειγμένο μέτρο για την ασφαλή τήρηση των προσωπικών σας πληροφοριών. Οι τεχνικές, διοικητικές και υλικές μας διαδικασίες έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών από τυχαία, παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη απώλεια, πρόσβαση, αποκάλυψη, χρήση, τροποποίηση ή καταστροφή. Παρότι καταβάλλουμε προσπάθειες για την προστασία των πληροφοριακών μας συστημάτων, κανένας ιστότοπος, πληροφοριακό σύστημα ή διαβίβαση δεδομένων στο διαδίκτυο ή σε κάθε άλλο δημόσιο δίκτυο δεν μπορεί να είναι εγγυημένα 100% ασφαλή.

 

 1. ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

8.1          Τηρούμε τις πληροφορίες σας για όσον χρόνο απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου (εκτός αν εκ του νόμου απαιτείται η τήρηση για μεγαλύτερη περίοδο). Σε κάθε περίπτωση προβαίνουμε σε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων οποτεδήποτε το ζητήσετε.

 

 1. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

9.1          Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή κατόπιν αιτήματός σας αφενός να ενημερωθείτε για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και αφετέρου να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, ιδίως σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία, τις κατάλληλες εγγυήσεις δυνάμει των οποίων πραγματοποιούνται τυχόν διαβιβάσεις σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε την διόρθωση των ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων. Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, έχετε το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων και το δικαίωμα εναντίωσης της επεξεργασίας.

9.2          Περαιτέρω, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας, χωρίς ωστόσο να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

9.3          Τέλος, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή εφόσον κρίνετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία.

9.4          Έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ανωτέρω καθώς και να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες επ’ αυτών επικοινωνώντας μαζί μας γραπτώς με τον τρόπο που περιγράφεται στην ενότητα «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατωτέρω.

 

 1. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

10.1        Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να παρέχει συνδέσμους σε ιστοτόπους που διαχειριζόμαστε εμείς ή τρίτοι. Εάν επισκεφθείτε έναν από τους εν λόγω συνδεδεμένους ιστοτόπους, θα πρέπει να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου του ιστοτόπου, τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και τις λοιπές πολιτικές τους. Δεν ευθυνόμαστε για τις πολιτικές και τις πρακτικές τρίτων. Οι εν λόγω φορείς χειρίζονται τις πληροφορίες που τους παρέχετε σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου τους, τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και λοιπές πολιτικές τους.

 

10.2        Ενδέχεται επίσης οι πάροχοι άλλων εφαρμογών, εργαλείων, γραφικών στοιχείων (widgets) και προσθηκών που διαθέτουμε στην Ιστοσελίδα μας, να χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένες μεθόδους για τη συλλογή πληροφοριών και τον τρόπο χρήσης των εν λόγω λειτουργιών. Οι εν λόγω φορείς ενδέχεται να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες σας σύμφωνα με τις δικές τους πολιτικές.

 

 1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΜΑΣ

11.1        Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που αναγράφεται στην αρχή της πολιτικής. Ενδέχεται να τροποποιούμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου από καιρού εις καιρόν. Σε περίπτωση τροποποίησης, θα αναρτούμε εδώ την αναθεωρημένη έκδοση και θα μεταβάλλουμε την «ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης» (την ημερομηνία έναρξης ισχύος) στην αρχή της πολιτικής. Θα πρέπει να ελέγχετε την παρούσα τακτικά ώστε να ενημερώνεστε για την πιο πρόσφατη ενημερωμένη έκδοση της πολιτικής.

 

 1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

12.1        Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτημα σχετικά με την παρούσα Δήλωση, ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε ένα από τα δικαιώματα που έχετε ως υποκείμενο των δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Εταιρεία μέσω της διεύθυνσης info@aboutpeople.gr .

 

Banner