πίσω στο blog
08.03.2016
Οι Ελληνίδες μιλούν για ευτυχία

Έχει αποτελέσει αντικείμενο στοχασμού ήδη από την αρχαιότητα: με ετυμολογία που σχετίζεται με την τύχη (ευτυχία < ευ + τύχη –> ευνοϊκή τύχη), η ευτυχία στην αρχαία Ελλάδα ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με την έννοια της ευδαιμονίας, ενώ στην πορεία του χρόνου ασχολήθηκαν μαζί της πλήθος στοχαστών – Επικούριοι, Σενέκας, Νίτσε, Φρόυντ είναι λίγοι μόνο από αυτούς.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η About People διεξήγαγε έρευνα για λογαριασμό του VouliWatch αναζητώντας να μάθει πόσο ικανοποιημένες είναι από τη ζωή τους σήμερα οι Ελληνίδες αλλά και ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την ευτυχία τους.

Στα ερωτηματολόγια απάντησαν 403 γυναίκες, 18 έως 55 ετών, από όλη την Ελλάδα. Σε γενικές γραμμές, μόλις μία στις 10 (11,4 %) είναι «απολύτως» ικανοποιημένη από τη ζωή, λιγότερο από τις μισές (44,9%) «αρκετά», ενώ το 33,3% «λίγο» και το 9,5% «καθόλου». Περισσότερο ευχαριστημένες αυτοπροσδιορίζονται οι νεαρότερες, 18-24 ετών, ενώ οι άνω των 45 ετών (53,9%) και οι άνεργες (40%) δηλώνουν μη ικανοποιημένες.

Δείτε περισσότερα

Πηγή: VouliWatch, «To Vouliwatch ερευνά την ευτυχία των Ελληνίδων| Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας», 8.03.2016

BLOG
Banner